Kalendarium

Kalendarium Inwestora:

03.10.2016 Konferencja prasowa spółki w Multininie Złote Tarasy w Warszawie, sala kinowa nr 6.

Terminy raportów okresowych

1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015r. - 15.02.2016 r. OPUBLIKOWANY
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16.05 2016 r. OPUBLIKOWANY
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016. - 16.08.2016 r. OPUBLIKOWANY


4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016. - 14.11.2016 r.

Raport roczny za 2015 r. - dnia 31.05.2016 r. OPUBLIKOWANY

 

tworzenie stron www Millenium Studio