Raporty EBI 2011

RB 57/2011 Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. 22-12-2011 Pobierz
RB 56/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. 22-12-2011 Pobierz
RB 55/2011 Umowa o dofinansowanie. Etap I w ramach Działania 6.1 Paszport o eksportu. 21-12-2011 Pobierz
RB 54/2011 Wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii 21-12-2011 Pobierz
RB 53/2011 Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczącego publicznej oferty akcji serii F. 19-12-2011 Pobierz
RB 52/2011 Wydanie gry "Above & Below" na platformę iOS- iPhone, iPod 19-12-2011 Pobierz
RB 51/2011 Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 16-12-2011 Pobierz
RB 49/2011 Wydanie gry "The Sparkle 2: Evo" na platformę iOS- iPhone, iPod 14-12-2011 Pobierz
RB 50/2011 Złożenie Wniosku o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect. 14-12-2011 Pobierz
RB 48/2011 Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii F wraz z formularzem zapisu 09-12-2011 Pobierz
RB 47/2011 Złożenie ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego w związku z publiczną ofertą akcji serii F 09-12-2011 Pobierz
RB 46/2011 Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 45/2011 01-12-2011 Pobierz
RB 45/2011 Wydanie gry "The Sparkle 2: Evo" na platformę iOS. 01-12-2011 Pobierz
RB 44/2011 Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 30 listopada 2011 roku. 30-11-2011 Pobierz
RB 42/2011 Zwołanie NWZA; plany emisji akcji serii F z prawem poboru. 03-11-2011 Pobierz
RB 41/2011 Objęcie 36% udziałów w Pastel Games sp. z o.o. 12-10-2011 Pobierz
RB 40/2011 Oferta objęcia udziałów w Pastel Games sp. z o.o. 30-09-2011 Pobierz
RB 39/2011 Zmiana terminu realizacji Umowy inwestycyjnej z Pastel Games 01-09-2011 Pobierz
RB 38/2011 Konferencja prasowa Spółki 31.08.2011 26-08-2011 Pobierz
RB 36/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E 17-06-2011 Pobierz
RB 35/2011 Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E 10-06-2011 Pobierz
RB 34/2011 Korekta raportu bieżącego 33/2011 26-05-2011 Pobierz
RB 33/2011 Tekst jednolity Statutu 25-05-2011 Pobierz
RB 32/2011 Umowa o rekomendowanie inwestycji 25-05-2011 Pobierz
RB 31/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 25-05-2011 Pobierz
RB 30/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii E 06-05-2011 Pobierz
RB 29/2011 Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii E 29-04-2011 Pobierz
RB 28/2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii E 29-04-2011 Pobierz
RB 27/2011 Umowa dystrybucyjna z CD Projekt sp. z o.o 21-04-2011 Pobierz
RB 25/2011 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2011 roku 14-04-2011 Pobierz
RB 24/2011 Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect 05-04-2011 Pobierz
RB 23/2011 Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczącego publicznej oferty akcji serii E. 31-03-2011 Pobierz
RB 22/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect 31-03-2011 Pobierz
RB 21/2011 Wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E 29-03-2011 Pobierz
RB 20/2011 Złożenie Wniosku o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect 23-03-2011 Pobierz
RB 19/2011 Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii E wraz z formularzem zapisu oraz instrukcją 23-03-2011 Pobierz
RB 18/2011 Złożenie ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego w związku z publiczną ofertą akcji serii E 23-03-2011 Pobierz
RB 17/2011 Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 21 marca 2011 roku. 22-03-2011 Pobierz
RB 16/2011 Oświadczenie dotyczące trzęsienia ziemi 14-03-2011 Pobierz
RB 15/2011 Umowa inwestycyjna z Pastel Games 03-03-2011 Pobierz
RB 13/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok 28-02-2011 Pobierz
RB 12/2011 Zwołanie ZWZA; plany emisji z prawem poboru 22-02-2011 Pobierz
RB 11/2011 Umowa o współpracy z Pastel Games 17-02-2011 Pobierz
RB 10/2011 Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie za 4 kwartał 2010 r. 16-02-2011 Pobierz
RB 07/2011 Oświadczenie o przestrzeganiu wybranych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" 14-02-2011 Pobierz
RB 06/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku 27-01-2011 Pobierz
RB 05/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D 19-01-2011 Pobierz
RB 04/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect 14-01-2011 Pobierz
RB 03/2011 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Forever Entertainment S.A. 14-01-2011 Pobierz
RB 02/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku NewConnect 13-01-2011 Pobierz 
RB 01/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI 13-01-2011 Pobierz
Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio