Raporty EBI 2012

RB 80/2012 Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 17 grudnia 2012 roku. 17-12-2012 Pobierz
RB 79/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. 17-12-2012 Pobierz
RB 78/2012 Rozpoczęcie dystrybucji gry "Frederic- Resurrection of Music" na platformie bigfishgames.com. 07-12-2012 Pobierz
RB 77/2012 Korekta tytułu raportu bieżącego 76/2012 22-11-2012 Pobierz
RB 76/2012 Informacja dotycząca zasad rachunkowości 22-11-2012 Pobierz
RB 75/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 grudnia 2012 21-11-2012 Pobierz
RB 74/2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii I. 15-11-2012 Pobierz
RB 73/2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii H. 15-11-2012 Pobierz
RB 72/2012 Wybór biegłego rewidenta. 14-11-2012 Pobierz
RB 69/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. 19-10-2012 Pobierz
RB 70/2012 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 19-10-2012 Pobierz
RB 68/2012 Wydanie chińskojęzycznej wersji gry "Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie". 08-10-2012 Pobierz
RB 67/2012 Premiera gry Frederic - Resurrection of Music na PlayStation Mobile. 03-10-2012 Pobierz
RB 66/2012 Informacja o premierze gry Frederic - Resurrection of Music na PlayStation Mobile. 24-09-2012 Pobierz
RB 65/2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii G. 07-09-2012 Pobierz
RB 64/2012 Rozpoczęcie dystrybucji gry "The Sparkle 2: Evo" na platformie macgamestore.com 06-09-2012 Pobierz
RB 63/2012 Rozpoczęcie dystrybucji gry "Frederic- Resurrection of Music" na platformie bigfishgames.com 06-09-2012 Pobierz
RB 62/2012 Umowa dystrybucyjna z Indie Bundle S.P. z USA. 04-09-2012 Pobierz
RB 61/2012 Umowa dystrybucyjna z Inside Mac Games LTD z Kanady. 04-09-2012 Pobierz
RB 60/2012 Wydanie gry "Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie" na urządzenia z systemem iOS 03-09-2012 Pobierz
RB 59/2012 Rozpoczęcie sprzedaży gry "MiniDragon" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Samsung Apps. 30-08-2012 Pobierz
RB 58/2012 Rozpoczęcie dystrybucji gry "The Sparkle 2: Evo" na platformie bigfishgames.com. 23-08-2012 Pobierz
RB 57/2012 Wydanie gry "Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie HD" na urządzenia z systemem iOS 21-08-2012 Pobierz
RB 56/2012 Podpisanie umowy dystrybucyjnej z TGBus Corporation z Pekinu. 16-08-2012 Pobierz
RB 55/2012 Rozpoczęcie współpracy z Sony Computer Entertainment Inc. (Japan) 15-08-2012 Pobierz
RB 53/2012 Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. 08-08-2012 Pobierz
RB 52/2012 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2012 roku. 07-08-2012 Pobierz
RB 51/2012 Wydanie gry "16-Bit Trader" na urządzenia z systemem iOS 31-07-2012 Pobierz
RB 50/2012 Umowa dystrybucyjna z Big Fish Games z siedzibą w Waszyngtonie, USA. 30-07-2012 Pobierz
RB 49/2012 Rozpoczęcie sprzedaży gry "Frederic - Resurrection of Music" na komputery Windows i Apple Mac na platformie Indievania.com 25-07-2012 Pobierz
RB 48/2012 Rozpoczęcie sprzedaży gry "The Sparkle 2: Evo" na komputery Windows i Apple Mac na platformie Indievania.com 23-07-2012 Pobierz
RB 47/2012 Wydanie gry "Teddy Floppy Ear: The Race" na platformę iOS- iPad 2 i New iPad. 19-07-2012 Pobierz
RB 46/2012 Wydanie gry "Frederic - Resurrection of Music" na komputery Windows i Apple Mac na platformie dystrybucji cyfrowej Desura.com 03-07-2012 Pobierz
RB 45/2012 Wydanie gry "The Sparkle 2: Evo" na komputery Windows i Apple Mac na platformie dystrybucji cyfrowej Desura.com 03-07-2012 Pobierz
RB 44/2012 Rozpoczęcie sprzedaży gry "Frederic - Resurrection of Music" na urządzenia z systemem iOS w Chinach. 02-07-2012 Pobierz
RB 43/2012 Wydanie gry "MiniDragon" na urządzenia z systemem iOS. 02-07-2012 Pobierz
RB 42/2012 Rozpoczęcie sprzedaży gry "MiniDragon" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Google Play. 29-06-2012 Pobierz
RB 41/2012 Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki 25-06-2012 Pobierz
RB 40/2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej. 23-06-2012 Pobierz
RB 39/2012 Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 22 czerwca 2012 roku. 22-06-2012 Pobierz
RB 38/2012 Umowa dystrybucyjna z WooWorld z Singapuru. 20-06-2012 Pobierz
RB 37/2012 Wydanie gry "Teddy Floppy Ear-The Race" na komputery Windows i Apple Mac na platformie dystrybucji cyfrowej Desura.com 19-06-2012 Pobierz
RB 36/2012 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej 14-06-2012 Pobierz
RB 35/2012 Rozpoczęcie sprzedaży gry "Teddy Floppy Ear-The Race" na komputery Windows i Apple Mac na platformie Indievania.com 08-06-2012 Pobierz
RB 34/2012 Rejestracja spółki zależnej w KRS 06-06-2012 Pobierz
RB 33/2012 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej 25-05-2012 Pobierz
RB 32/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 25-05-2012 Pobierz
RB 29/2012 Zawiązanie spółki zależnej Madman Theory Games S.A. 10-05-2012 Pobierz
RB 28/2012 Rozpoczęcie sprzedaży gry "Miś Uszatek: wyścigi gokartów" na komputery Apple Mac w Apple MacAppstore 02-05-2012 Pobierz
RB 27/2012 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok 15-04-2012 Pobierz
RB 26/2012 Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 16 marca 2012 roku. 16-03-2012 Pobierz
RB 25/2012 Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia publikacji raportu dotyczącego zmiany porządku obrad NWZA. 28-02-2012 Pobierz
RB 24/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F. 28-02-2012 Pobierz
RB 23/2012 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 28-02-2012 Pobierz
RB 22/2012 Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym 15/2012 24-02-2012 Pobierz
RB 21/2012 Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F. 23-02-2012 Pobierz
RB 20/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 23-02-2012 Pobierz
RB 19/2012 Tekst jednolity Statutu 23-02-2012 Pobierz
RB 18/2012 Rozpoczęcie sprzedaży gry "Frederic - Resurrection of Music" na komputery Apple Mac w Apple MacAppstore 22-02-2012 Pobierz
RB 17/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 marca 2012 roku 18-02-2012 Pobierz
RB 16/2012 Wyznaczenie do pełnienia obowiązków Przweodniczącego Rady Nadzorczej 17-02-2012 Pobierz
RB 13/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii F. 09-02-2012 Pobierz
RB 14/2012 Podpisanie umowy reklamowej z Wydawnictwem Bauer Polska Sp. z o.o. 09-02-2012 Pobierz
RB 12/2012 Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii F. 08-02-2012 Pobierz
RB 10/2012 Wydanie gry "Toxic: Jump" na urządzenia z systemem iOS 27-01-2012 Pobierz
RB 11/2012 Wydanie gry "The Scene of the Crime" na urządzenia z systemem iOS 27-01-2012 Pobierz
RB 9/2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii F 25-01-2012 Pobierz
RB 8/2012 Terminy publikacji raportów okresowych. 24-01-2012 Pobierz
RB 7/2012 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą. 21-01-2012 Pobierz
RB 6/2012 "Frederic - Resurrection of Music" wyróżniony przez Appstore 20-01-2012 Pobierz
RB 5/2012 Wydanie gry "Frederic - Resurrection of Music" na urządzenia z systemem iOS 18-01-2012 Pobierz
RB 4/2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej. 13-01-2012 Pobierz
RB 3/2012 Wydanie gry "Shadow Edge" na urządzenia z systemem iOS 04-01-2012 Pobierz
RB 2/2012 Korekta tytułów raportów 56/2011 i 57/2011 02-01-2012 Pobierz
RB 1/2012 Umowa ramowa z TGBus Corporation z Pekinu. 02-01-2012 Pobierz
Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio