Raporty EBI 2017

RB 16/2017 Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 r. dotyczącej terminu premiery "Prodigy" na Nintendo Switch 2017-01-15 Pobierz

RB 15/2017 Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 r. dotyczącej terminu premiery "Hollow" na Nintendo Switch oraz Xbox One. 2017-01-14 Pobierz

RB 14/2017 Raport za III kwartał 2017 2017-01-14 Pobierz

RB 13/2017 Raport za II kwartał 2017 2017-08-14  Pobierz

RB 12/2017 Raport za II kwartał 2017 2017-08-14 Pobierz

RB 11/2017 Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 26 czerwca 2017 roku.2017-06-26 Pobierz

RB 10/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2017-05-31 Pobierz

RB 9/2017 Raport roczny za 2016. 2017-05-31 Pobierz

RB 8/2017 Oświadczenie Zarządu dotyczące aktualizacji Dobrych Praktyk. 2017-05-30 Pobierz

RB 7/2017 Raport za I kwartał 2017. 2017-05-15 Pobierz

RB 6/2017 Rejestracja w KRS akcji serii P. 2017-03-13 Pobierz

RB 5/2017 Zakończenie subskrypcji akcji serii P. 2017-02-23 Pobierz

RB 4/2017 Raport za IV kwartał 2016. 2017-02-14 Pobierz

RB 3/2017 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 2017-02-13  Pobierz

RB 2/2017 Wybór Biegłego Rewidenta. 2017-02-09 Pobierz

RB 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. 2017-01-11 Pobierz

Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio