Raporty ESPI 2012

RB 24/2012 Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o osiągnięciu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki 19-12-2012 Pobierz
RB 23/2012 Kupno akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 19-12-2012 Pobierz
RB 22/2012 Kupno akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 19-12-2012 Pobierz
RB 21/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17.12.2012 17-12-2012 Pobierz
RB 20/2012 Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. 13-12-2012 Pobierz
RB 18/2012 Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. 26-11-2012 Pobierz
RB 17/2012 Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. 23-11-2012 Pobierz
RB 16/2012 Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. 22-11-2012 Pobierz
RB 15/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 grudnia 2012 roku 21-11-2012 Pobierz
RB 14/2012 Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. 21-11-2012 Pobierz
RB 13/2012 Kupno akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 23-10-2012 Pobierz
RB 12/2012 Informacja o stanie posiadania akcji 19-10-2012 Pobierz
RB 11/2012 Kupno akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 31-07-2012 Pobierz
RB 10/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.06.2012 22-06-2012 Pobierz
RB 8/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 25-05-2012 Pobierz
RB 7/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 16.03.2012 16-03-2012 Pobierz
RB 5/2012 Sprzedaż praw do akcji przez Prezesa Zarządu 28-02-2012 Pobierz
RB 4/2012 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 28-02-2012 Pobierz
RB 3/2012 Informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu 24-02-2012 Pobierz
RB 2/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 marca 2012 roku. 18-02-2012 Pobierz
RB 1/2012 Sprzedaż praw poboru przez Prezesa Zarządu 10-01-2012 Pobierz
Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio