Raporty ESPI 2018

RB 110/2018 Zawarcie przez UF GAMES S.A. umowy licencyjnej – gra SpyHack na Nintendo Switch 2018-12-28 godz. 08.22 Pobierz

RB 109/2018 Termin premiery  Bad Dream: Coma na platformie Nintendo Switch 2018-12-21 godz. 15.43 Pobierz

RB 108/2018 Termin premiery Fishing Universe Simulator na platformie Nintendo Switch 2018-12-21 godz. 12.27 Pobierz

RB 107/2018 Aktualizacja harmonogramu premier gier 2018-12-20 godz. 22.07 Pobierz

RB 106/2018 Zawacie przez UF GAMES S.A umowy na port i wydanie gry Hard West na Playstation 4 i Xbox One 2018-12-20 godz. 08.22 Pobierz

RB 105/2018 Zakończenie procesu certyfikacji gry Fishing Universe Simulator na Nintendo Switch 2018-12-19 godz. 08.32 Pobierz

RB 104/2018 Zakończenie procesu certyfikacji gry Bad Dream: Coma na Nintendo Switch 2018-12-17 godz. 12.32 Pobierz

RB 103/2018 Termin premiery Bedtime Blues na platformie Nintendo Switch 2018-12-17 godz. 08.23 Pobierz

RB 102/2018 Zakończenie procesu certyfikacji gry Bedtime Blues na Nintendo Switch 2018-12-13 godz. 10.39 Pobierz

RB 101/2018 Podpisanie istotnej umowy 2018-12-10 godz. 08.49 Pobierz

RB 100/2018 Termin premiery Grab Lab na platformie Nintendo Switch 2018-12-07 godz. 08.34 Pobierz

RB 99/2018 Termin premiery Diggerman na platformie Nintendo Switch 2018-12-07 godz. 08.32 Pobierz

RB 98/2018 FE wydawcą gry Glaive: Brick Breaker na Nintendo Switch 2018-12-07 godz. 08.30 Pobierz

RB 97/2018 FE wydawcą gry Tiny Hands Adventure na Nintendo Switch 2018-12-07 godz. 08.26 Pobierz

RB 96/2018 FE wydawcą gry The Childs Sight na Nintendo Switch 2018-12-05 godz. 08.47 Pobierz

RB 95/2018 FE wydawcą gry Bedtime Blues 2 na Nintedo Switch 2018-12-05 godz. 08.44 Pobierz

RB 94/2018 FE wydawcą gry Sinless na Nintendo Switch 2018-12-04 godz. 15.02 Pobierz

RB 93/2018 Złożenie wniosku w ramach działania 4/1.1.1/2018 "Szybka Ścieżka dla MŚP" 2018-11-30 godz. 15.14 Pobierz

RB 92/2018 FE wydawcą gry TapSkater Na Nintendo Switch 2018-11-30 godz.14.05 Pobierz

RB 91/2018 Zakończenie procesu certyfikacji gry Grab Lab na Nintendo Switch 2018-11-27 godz. 08.08 Pobierz

RB 90/2018 Termin premiery Hollow na platformie Nintendo Switch w Japonii 2018-11-22 gdz. 08.45 Pobierz

RB 89/2018 Zakończenie procesu certyfikacji gry Diggerman na Nintendo Switch 2018-11-20 godz. 09.03 Pobierz

RB 88/2018 Zawarcie przez UF GAMES S.A umowy licencyjnej - gra Thief Simulator na Nintendo Switch 2018-11-20 godz. 07.44 Pobierz

RB 87/2018 FE wydawcą gry Dandy & Randy na Nintendo Switch 2018-11-14 godz. 08.49 Pobierz

RB 86/2018 Zawarcie przez UF GAMES S.A umowy licencyjnej - gra Bad Dream: Fever na Nintendo Sitch 2018-11-12 godz. 08.41 Pobierz

RB 85/2018 Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu 2018-11-02 godz. 13.37 Pobierz

RB 84/2018 Podpisanie umowy wydawniczej 2018-10-30 godz. 08.29 Pobierz

RB 83/2018 Zawarcie przez UF  GAMES S.A. - umowy licencje - gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch 2018-10-29 godz. 10.59 Pobierz

RB 82/2018 Termin premiery Timberman VS na platformie Nintendwo Switch w Japonii 2018-10-19 godz. 08.33 Pobierz

RB 81/2018 Termin premiery Startide na platformie Nintendo Switch 2018-10-18 godz. 08.31 Pobierz

RB 80/2018 Termin premiery Fly O'Clock na platformie Nintendo Switch 2018-10-17godz. 08.55 Pobierz

RB 79/2018 Publiczna prezentacja Fear Effect Reinvented 2018- 0-2 godz. 08.32 Pobierz

RB 78/2018 FE wydawcą gry Surfingers na Nintendo Switch 2018-10-11 godz. 08.27 Pobierz

RB 77/2018 FE wydawcą gry Risky Rescue na Nintendo Switch 2018-10- 11 godz. 08.24 Pobierz

RB 76/2018 Zawarcie przez UF GAMES S.A umowy licencyjnej - gra WOODZONE na Nintendo Switch 2018-10-10 godz. 07:54 Pobierz

RB 75/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Startide na Nintendo Switch 2018-10-10 godz. 07:33 Pobierz

RB 74/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Fly O'Clock na Nintendo Switch 2018-10-09 godz. 08:31 Pobierz

RB 73/2018 Aktualizacja harmonogramu premier gier.2018-10-05 godz. 16:31 Pobierz

RB 72/2018 FE wydawcą Bedtime Bluse na Nintendo Switch 2018-10-02 odz. 8:09 Pobierz

RB 71/2018  Zawiązanie spółki TA Publishing SARL  z siedzibą w Lannion 2018-09-06 godz. 8:27 Pobierz

RB 70/2018 Zawarcie przez UF GAMES S.A. umowy licencyjnej - gra Bad Dream: Coma na Nintendo Switch 2018-09-05 godz. 8:30 Pobierz

RB 69/2018 Termin premiery The Mahjong Huntress na platformie Nintendo Switch 2018-09-03 godz. 08.36 Pobierz

RB 68/2018 Ustalenie daty premiery pełnej wersji gry Prodigy Tactics w wersji PC 2018-08-29 godz. 08:31 Pobierz

RB 67/2018 Termin premiery Phantaruk na platformie Nintendo Switch 2018-08-23 godz. 09.24 Pobierz

RB 66/2018 Decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POIR: Inteligenty Rozwój - Go To Brand 2018-08-22 godz 09.56 Pobierz

RB 65/2018 Zakończenie procesu certyfikacji The Mahjong Huntress na Nintendo Switch 2018-08-21 godz. 07.45 Pobierz

RB 64/2018 Zakończenia procesu certyfikacji Phantaruk na Nintendo Switch 2018-08-18 godz. 22.02 Pobierz

RB 63/2018 Zawarcie trójstronnej umowy wydawniczej 2018-08-13 godz. 08.23 Pobierz

RB 62/2018Termin premiery Realpolitiks: New Power na platformie Nintendo Switch 2018-08-10 godz. 09:02 Pobierz

RB 61/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Realpolitiks:New Power na Nintendo Switch Forever Entertainment S.A. 2018-08-08 godz 18.12 Pobierz

RB 60/2018 Zawarcie przez UF GAMES S.A. umowy na port i wydanie gry Hard West na Nintendo Switch 2018-08-03 godz. 05:50 Pobierz

RB 59/2018 Termin premiery Shut Eye na platformie Nintendo Switch. 2018-08-02 godz. 09.38 Pobierz

RB 58/2018 Zawarcie przez UF GAMES S.A. umowy licencyjnej - gra Agony na Nintendo Switch 2018-07-31 godz. 10.02 Pobierz

RB 57/2018 Zawarcie przez UF GAMES S.A. umowy licencyjnej - gra Phantruk na Nintendo Switch 2018-07-24 godz. 08.30 Pobierz

RB 56/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Shut Eye na Nintendo Switch 2018-07-23 godz. 15.53 Pobierz

RB 55/2018 FE wydawcą gry Grab Lab na Nintendo na Nintendo Switch 2018-07-19 godz. 08.32 Pobierz

RB 54/2018 FE wydawcą gry na Diggerman na Nintendo Switch 2018-07-19 godz. 08.30 Pobierz

RB 53/2018 Zawiązanie spółki MegaPixel Studio S.A. 2018-07-17 godz. 08.35 Pobierz

RB 52/2018 Podpisanie umowy licencyjnej z UF Games S.A 2018-07-13 godz. 08.33 Pobierz

RB 51/2018 Podpisanie umowy licencyjnej z UF Games S.A. 2018-07-12 godz. 08.30 Pobierz

RB 50/2018 Zawarcie istotnych umów przez UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie 2018-07-11 godz. 08.46 Pobierz

RB 49/2018 Termin premiery NoReload Heroes na platformie Nintendo Switch 2018-07-04 godz. 08.46 Pobierz

RB 48/2018 Zawiązanie Spółki UF GAMES S.A. 2018-07-02 godz. 13:28 Pobierz

RB 47/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co namniej 5 % głosów na ZWZA w dniu 28.06.2018. 2018-06-29 godz. 17.10 Pobierz

RB 46/2018 Aktualizacja harmonogramu premieru gier 2018-06-29 godz. 17:05 Pobierz

RB 45/2018 Termin premiery Star Story: The Horizon Escanpe na platformie Nintendo Switch 2018-06-29 godz. 08:32 Pobierz

RB 44/2018 Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku 2018-06-28 godz. 16:31 Pobierz

RB 43/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej z Ultimate Games S.A w sprawie utworzenia spółki UF GAMES S.A. 2018-06-06 godz. 08:38 Pobierz

RB 42/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Star Story: The Horizon Escape na Nintendo Switch 2018-06-25 godz 10:02 Pobierz

RB 40/2018 Zakończenie procesu certyfikacji NoReload Heroes na Nintendo Switch 2018-06-22 godz. 08:47 Pobierz

RB 39/2018 Rozpoczęcie negocjacji z Ultimate Games S.A w sprawie utworzenia spółki zajmjącej się portowaniem gier 2018-06-17 godz. godz. 11:02 Pobierz

RB 38/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2018-06-01 godz. 17:54 Pobierz

RB 37/2018 Podpisanie umowy wydawniczej 2018-04-27 godz. 15.28 Pobierz

RB 36/2018 Podpisanie umowy wydwniczej 2018-04-27 godz. 15.25 Pobierz

RB 35/ 2018Termin premiery Sparkle 2 Evo na platformie Nintendo Switch w Japonii 2018-04-27 godz. 08.30 Pobierz

RB 34/2018 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: Inteligenty Rozwój Go To Brand 2018-04-26 godz. 15.47 Pobierz

RB 33/2018 Podpisanie umowy wydawniczej 2018-04-26 godz. 15.35 Pobierz

RB 32/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Sparkle 2 Evo na rynku japońskim 2018-04-25 godz. 15.03 Pobierz

RB 31/2018 Termin premiery Timberman VS na platformie Nintendo Switch 2018-04-20 godz. 08:36 Pobierz

RB 30/2018 FE wydawcą gry Realpolitiks na Nintendo Switch.2018-04-19 godz. 16.25 Pobierz

RB 29/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Timberman VS na Nintendo Switch 2018-04-18 godz. 08.39 Pobierz

RB 28/2018 Termin premiery Goetia na platformie Nintendo Switch 2018-04-12 godz. 08.45 Pobierz

RB 27/2018 Zakończenie certyfikacji Goetia na Nintendo Switch 2018-04-11 godz.10.32 Pobierz

RB 26/2018 Termin premiery Sparkle ZERO na platformie Nintendo Switch 2018-04-11 godz. 8.27 Pobierz

RB 25/2018 FE wydawcą gry The Mahjong Huntress na Nintendo Swich 2018-04-09 godz. 10.40 Pobierz

RB 24/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Sparkle ZERO na Nintendo Switch 2018-04-05 godz. 08.12 Pobierz

RB 23/2018 FE wydawcą gry NoReload Heroes na Nintendo Switch 2018-04-04 godz. 08.07 Pobierz

RB 22/2018 Aktualizacja harmonogramu premier gier. 2018-03-31 godz. 12.53 Pobierz

RB 21/2018 FE wydawcą gry Star Story: The Horizon Escape na Nintendo Switch 2018-03-22 godz. 07.52 Pobierz

RB 20/2018 Termin premiery Zombillie na platformie Nintendo Switch 2018-03-16 godz. 08.36 Pobierz

RB 19/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Zombillie na Nintendo Switch 2018-03-06 godz. 08.55 Pobierz

RB 18/2018 Termin premiery NO THING na platformie Nintendo Switch 2018-03-06 godz. 08.33 Pobierz

RB 17/2018 Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż gra Sparkle 2 Evo została zaakceptowana przez Microsoft do dystrybucji na platformie Xbox One 2018-03-05 godz. 09.19 Pobierz

RB 16/2018 Termin premiery Sparkle 3 Genesis na platformie Nintendo Switch 2018-03-05 godz. 08.47 Pobierz

RB 15/2018 Termin premiery Fear Effect Sedna na platformie GOG 2018-03-01 godz.: 14.21 Pobierz

RB 14/2018 Zakończenie procesu certyfikacji  Sparkle 3 Genesis na Nintendo Switch 2018-02-27 godz.: 08.23 Pobierz

RB 13/2018 FE wydawcą Goetia na kolejnych platformach 2018-02-20 godz.: 14.26 Pobierz

RB 12/2018 Zakończenie procesu certyfikacji NO THING na NIntendo Switch 2018-02-20 godz.: 11.38 Pobierz

RB 11/2018 Termin premiery Hollow na platformie Nintendo Switch 2018-02-15 godz.:08.31 Pobierz 

RB 10/2018 Termin rozpoczęcia przedsprzedaży Fear Effect Sedna na Nintendo Switch 2018-02-14 godz.: 14.57 Pobierz

RB 09/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Hollow na Nintendto Switch 2018-02-14 godz.:10.18 Pobierz

RB 08/2018 Termin premiery Fear Effect Sedna 2018-02-08 godz.: 14:12 Pobierz

RB  07/2018 Termin premiery Goetia na platformie GOG 2018-02-06 godz.: 14:11 Pobierz

RB 06/2018 Termin premiery Millie na platformie Nintendo Switch 2018-02-02 godz.:9.28 Pobierz

RB 05/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Millie na Nintendo Switch 2018-01-26 godz.: 08:33 Pobierz

RB 04/2018 Termin premiery Frederic 2:Evil Strikes Back na platformie Nintendo Switch 2018-01-25 godz.: 14:54 Pobierz

RB 03/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Frederic 2: Evil Strikes Back na Nintendo Switch 2018-01-23 godz.: 08:32 Pobierz  

RB 02/2018 Termin premiery Qbik na platformie Nintendo Switch 2018-01-15 godz.: 22:54 Pobierz

RB 01/2018 Zakończenie procesu certyfikacji Gry Qbik na Nintendo Switch 2018-01-18 godz.: 10:41 Pobierz

Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio