Raporty ESPI 2019

RB 93/2019 FE koproducentem i wydawcą gry Goetia 2. 2019-09-06 godz. 08:38 Pobierz

RB 92/2019 FE wydawcą gry Pack Master na Nintendo Switch 2019-09-06 godz. 08:31 Pobierz

RB 91/2019 FE wydawcą gry Masky na Nintendo Switch 2019-09-06 godz. 08:28 Pobierz

RB 90/2019 Termin premiery Sparkle 3: Genesis na platformie Nintendo Switch w Japonii. 2019-09-03 godz. 8:35 Pobierz

RB 89/2019 Termin premiery Omen Exitio: Plague na platformie Nintendo Switch. 2019-09-03  godz. 8:30 Pobierz

RB 88/2019 Decyzja w sprawie wniosku EACA w ramach programu Kreatywna Europa, komponent: Media, obszar dofinansowania: Developer Gier Video. 2019-08-21 godz. 17:33 Pobierz

RB 87/2019 Termin premiery Omen Exitio: Plague na platformie Nintendo Switch. 2019-08-20 godz. 10:57 Pobierz

RB 86/2019 Informacja w sprawie w współpracy w zakresie projektów realizowanych przez UF Games S.A 2019-08-12 godz. 14:02 Pobierz

RB 85/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Omen Exitio: Plaque na Nintendo Switch 2019-08-07 godz.09:35 Pobierz

RB 84/2019 Termin premiery Mr Blaster na platformie Nintendwo Switch 2019-08-05 godz. 08:36 Pobierz

RB 83/2019 Otrzymanie statusu autoryzowanego developera i wydawcy na platformie Google Stadia. 2019-07-31 godz. 08:31 Pobierz

RB 82/2019 Termin premiery Grave Keeper na platformie Nintendo Switch 2019-07-26 godz. 12:30 Pobierz

RB 81/2019 Termin premiery Tap Skaters na platformie Nintendo Switch 2019-07-26 godz. 08:48 Pobierz

RB 80/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Mr Blaster na Nintendo Switch 2019-07-26 godz. 08:39 Pobierz

RB 79/2019 Termin premiery Find The Balance na platformie Nintendo Switch w Japonii 2019-07-26 godz. 08:29 Pobierz

RB 78/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Grave Keeper na Nintendo Switch 2019-07-25 godz. 09.56 Pobierz 

RB 77/2019 Podpisanie istotnego aneksu do umowy licencyjnej 2019-07-24 godz. 12:08 Pobierz

RB 76/2019 Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za I półrocze 2019 roku. 2019-07-23 godz. 08:33 Pobierz

RB 75/2019 Zakończenie procesu certyfikcji gry Tap Skaters na Nintendo Switch 2019-07-19 godz. 15:54 Pobierz

RB 74/2019 Sprostowanie omyłki z raportu 73/2019 z dnia 18.07.2019 2019-07-18 godz. 09:07 Pobierz

RB 73/2019 Zawarcie umowy przez UF GAMES S.A umowy na port i wydanie gry UBOAT na Nintendo Switch 2019-07-18 godz. 08.33 Pobierz

RB 72/2019 FE wydawcą gry Mr Blaster na Nintendo Switch.2019-07-12 godz. 09.50 Pobierz

RB 71/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego w MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni 2019-07-11 godz. 20.43 Pobierz

RB 70/2019 Termin premiery TERRORHYTHM _TRRT_ na platformie Nintendo Switch.2019-07-05 godz. 08.45 Pobierz

RB 69/2019 Termin premiery Gunpowder on The Teeth: Arcade na platformie Nintendo Switch 2019-07-05 godz. 08.45 Pobierz

RB 68/2019 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch. 2019-07-05 godz. 08.45 Pobierz

RB 67/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry TERRORHYTHM (TRRT) na Nintendo Switch. 2019-07-02 godz. 08.45 Pobierz

RB 66/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Gunpowder on The Teeth: Arcade na Nintendo Switch.2019-07-01 godz. 12.07 Pobierz

RB 65/2019 Zmiana harmonogramu premier gier. 2019-07-01 godz. 09.25 Pobierz

RB 64/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA w dniu 28.06.2019.2019-06-28 godz. 15.23 Pobierz

RB 63/2019 Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku. 2019-06-28 godz. 15.31 Pobierz

RB 62/2019 Podpisanie umowy na pudełkowe wydanie Hards West 2019-06-25 godz. 11.23 Pobierz

RB 60/2019 Złożenie wnoosku w ramach działania 4/1.1.1/2018 "GAMEINN Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2019 2019-06-13 godz. 21.27 Pobierz

RB 59/2019 Rozpoczęcie kampani marketingowej gry Panzer Dragoon: Remake 2019-06-11 godz. 18.29  Pobierz

RB 58/2019 Podpisanie istotnej umowy 2019-06-07 godz. 08.44 Pobierz

RB 57/2019 Termin premiery Q-YO Blaster na platformie Nintendo Switch 2019-06-07 godz. 08.39 Pobierz

RB 56/2019 Termin premiery Sparkle Zero na platformie Nintendo Switch w Japoni 2019-06-05 godz. 08:39 Pobierz

RB 55/2019 FE zakończenie procesu certyfikacji gry Qbik na Nintendo Switch na rynku japońskiem 2019-06-04 godz. 08:40 Pobierz

RB 54/2019 FE wydawcą gry "Realpolitis" na PlayStation 4 i Xbox One 2019-06-03 godz. 17:28 Pobierz

RB 53/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Q-YO Blaster na Nintedo Switch 2019-06-03 godz.10.26   Pobierz

RB 52/2019 Termin premiery The Childs Sight na platformie Nintendo Switch 2019-05-30 godz. 08.35 Pobierz

RB 51/2019 Zawarcie przez UF GAMES S.A umowy licencyjnej - gra Ultimate Fishinf Simulator na Nintendo Switch 2019-05-29 godz. 08.32 Pobierz

RB 50/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry The Childs Sight na Nintendo Switch 2019-05-27 godz. 08:31 Pobierz

RB 49/2019 Termin premiery Phantom Doctrine na platformie Nintendo Switch 2019-05-25 godz. 20.20 Pobierz

RB 48/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2019-05-24, godz. 20.58  Pobierz

RB 47/2019 Zakończenie procesu gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch 2019-05-23, godz. 09.21 Pobierz

RB 46/2019 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Thief Simulator na Nintendo Switch 2019-05-20, godz. 08.40 Pobierz

RB 45/2019 Termin premiery Hollow na platformie Xbox One 2019-05-20, godz. 8.29 Pobierz

RB 44/2019 FE wydawcą gry Omen Go All Out! na Nintendo Switch 2019-05-17, godz. 08:33 Pobierz

RB 43/2019 Zawarcie przez UF Games S.A umowy na port i wydanie gry Proffesional Fishing na Playstation 4 i Xbox One 2019-05-16 godz. 08.36 Pobierz

RB 42/2019 Szacunkowe wybrne wyniki finansowe Forever Entertainment SA za I kwartał 2019 roku 2019-05-09 godz. 08.09 Pobierz

RB 41/2019 FE wydawcą gry Omen Exitio: Plague na Nintendo Switch 2019-04-25 godz. 08.29 Pobierz

RB 40/2019 FE wydawcą gry TERRORHYTHM na Nintendo Switch 2019-04-23 godz. 16.33 Pobierz

RB 39/2019 FE wydawcą gry My Brother Rabbit na Nintendo Switch 2019-04-23 godz. 13.11 Pobierz

RB 38/2019 FE wydawcą gry Persian Nights: Sands of Wonders na Nintendo Switch 2019-04-23 godz. 13.09 Pobierz

RB 37/2019 Termin premiery Thief Simulator na platofrmie Nintendo Switch 2019-04-23 godz. 08.29 Pobierz

RB 36/2019 Decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 4/1.1.1/2018 "Szybka Ścieżka dla MŚP " 2019-04-18 godz. 19.10 Pobierz

RB 35/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Thief Simulator na Nintendo Switch 2019-04-16 godz. 09.21 Pobierz

RB 34/2019 FE wydawcą gry Estiman na Nintendo Switch 2019-04-16 godz. 08.28 Pobierz

RB 33/2019 FE wydawcą gry Hyperide VR na Nintendo Switch 2019-04-16 godz. 08.28 Pobierz

RB 32/2019 FE wydawcą gry Dungeon and Aliens na Nintendo Switch 2019-04-16 godz. 08.25 Pobierz 

RB 31/2019 Termin premiery Risky Rescue na platformie Nintendo Switch 2019-04-09 godz. 08.29 Pobierz

RB 30/2019 Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału spółki UF GAMES S.A 2019-04-05 godz. 08.33 Pobierz

RB 29/2019 FE wydawcą gry Towaga 2 na Nintendo Switch 2019-04-04- godz. 13.07 Pobierz

RB 28/2019 Zakończenie projektu"STERIO" w ramach programu sektorowego GameInn 2019-04-01 godz. 09.00 Pobierz

RB 27/2018 Zakończenie procesu certyfikacji gry Risky Rescue.2019-03-29 godz. 09.46 Pobierz

RB 26/2019 FE wydawcą Gun Powder on the Teeth na Nintendo Switch 2019-03-29 godz. 08.30 Pobierz

RB 25/2019 Aktualizacja harmonogramu premier gier.2019-03-28 godz. 23.04 Pobierz

RB 24/2019 FE wydawcą gry Clock Simulator na Nintedo Switch 2019-03-28 godz. 08.32 Pobierz

RB 23/2019 FE wydawcą gry Hyperide na Nintendo Switch 2019-03-28 godz. 08.31 Pobierz

RB 22/2019 FE wydawcą gry iHUGu na Nintendo Switch 2019-03-28 godz. 08.29 Pobierz

RB 21/2019 FE wydawcą gry Gematombe na Nintendo Switch 2019-03-22 godz. 08.43 Pobierz

RB 20/2019 Podpisanie istotnej umowy 2019-03-15 godz. 14.30 Pobierz

RB 19/2019 Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Hard West na Nintendo Switch 2019-03-10 godz 08.32 Pobierz

RB 18/2019 Termin premiery Teddy The Wanderer: Mountain Hike na platformie Nintendo Switch 2019-02-27 godz. 08.33 Pobierz

RB 17/2019 Termin premiery Bad Dream: Fever na platformie Nintendo Switch 2019-02-27, godz. 08.30 Pobierz

RB 16/2019 Złożenie wniosku do EACA w ramach programu Kreatywna Europa, komponent Media, obszar dofinansowania: Developer Gier Video. 2019-02-26, godz.  14.33 Pobierz

RB 15/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Bad Dream: Fever. 2019-02-22, godz. 08.41 Pobierz

RB 14/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Teddy The Wanderer: Mountain Hike na Nintendo Switch. 2019-02-21 godz. 08.31 Pobierz

RB 13/2019 Termin premiery Hard West na platformie Nintendo Switch 2019-02-15 godz. 08.37 Pobierz

RB 12/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Hard West na Nintendo Switch 2019-02-14 godz. 09.15 Pobierz

RB 11/2019 Zawarcie przez UF GAMES S.A umowy licencyjnej - gry Grave Keeper na Nintendo Switch 2019-02-08, godz. 08.32 Pobierz

RB 10/2019 Zawarcie przez UF GAMES S.A umowy licencyjnej - gry Cooking Simulator na Nintendo Switch 2019-01-31, godz. 08.48 Pobierz

RB 9/2019 FE wydawcą gry Q-YO Blaster na Nintendo Switch 2019-01-31, godz. 08.45 Pobierz

RB 8/ 2019 Termin premiery Surfingers na platformie Nintendo Switch 2019-01-29, godz. 08.53 Pobierz

RB 7/2019 Sprostowanie omyłki z raportu 06/2019 z dnia 25.01.2019 2019-01-25, godz.19.30 Pobierz

RB 6/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego w UF GAMES S.A z siedzibą w Warszawie 2019-01-25, godz 08.32 Pobierz

RB 5/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Surfingers na Nintendo Switch 2019-01-18, godz. 10.14 Pobierz

RB 4/2019 Termin premiery Merchants of Kaidan na platformie Nintendo Switch 2019-01-18, godz. 08.39 Pobierz

RB 3/2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Merchants of Kaidan Na Nintendo Switch 2019-01-15, godz. 08:28 Pobierz

RB 2/2019 FE wydawcą gry Find The Balance na Nintendo Switch w Japonii 2019-01-10, godz. 11.12 Pobierz

RB 1/2019 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIR: Inteligentny Rozwój - Go To Brand 2019-01-08, godz. 13.22 Pobierz

Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio