Raporty okresowe 2017

Harmonogram publikacji raportów okresowych:


1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016r. - 14.02.2017 r. Pobierz
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15.05.2017 r.Pobierz
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. - 14.08.2017 r. Pobierz
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017r. - 14.11.2017 r. Pobierz

Raport roczny za 2016 r. - dnia 31.05.2017 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 Pobierz

Sprawozdanie fianansowe za 2016 Pobierz

Opinia i Raport Biegłego z oceny sprawozdania finansowego za 2016 Pobierz

Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio