Raporty okresowe 2019

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. - 31.01.2019 r. Pobierz
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. - 14.05.2019 r. po korekcie 16.05.2019  Pobierz
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. - 08,08.2019 r. Pobierz
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. - 14.11.2019 r.

Raport roczny za 2018 r. - dnia 24.05.2019 r.

Sprawozdanie Zarządu z dzialalności za 2018 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2018 Pobierz
Sprawozdanie Biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2018 Pobierz
Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio