Dotacje

Narzędzia i metodyka digitalizacji rzeczywistej scenografii nieożywionej dla potrzeb grafiki 3D w grach wideo w oparciu o techniki stereofotogrametrii

 

Celem projektu jest opracowanie technologii i narzędzi do efektywnej digitalizacji rzeczywistej scenografii nieożywionej dla potrzeb grafiki 3D w grach wideo w oparciu o techniki stereofotogrametrii.

 

Rezultat projektu ma wspierać proces produkcji gier wideo, umożliwiając wierne odwzorowywanie scenografii świata realnego w wirtualnym świecie gier wideo przy zdecydowanie mniejszym nakładzie środków i krótszym czasie produkcji w porównaniu do obecnie stosowanej na rynku metody skanowania laserowego. Efektem końcowym będzie zweryfikowany prototyp wtyczki do popularnego silnika gier. 

 

Wartość: 2 549 368,58 PLN

Kwota dofinansowania: 1 788 525,77 PLN

 

Internacjonalizacja nowatorskiej gry wideo na międzynarodowej arenie targów branżowych IT/ICT

 

Celem projektu jest wypromowanie na międzynarodowym rynku gier wideo przedmiotu eksportu przedsiębiorstwa  Forever Entertainment S.A w postaci gry komputerowej „Hollow”.

 

Promocja na rynku międzynarodowym przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne, co wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa sklasyfikowanego w MŚP o najwyższym potencjale eksportowym. Projekt znacząco przyczyni się do umocnienia wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na Świecie poprzez promocję polskiego produktu oraz polskiej marki.

 

Wartość 573 800,00 PLN

Kwota dofinansowania: 487 730,000 PLN

 

 

 

„Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa poprzez promocję interaktywnych gier wideo na międzynarodowych targach branżowych IT/ICT”

 

Celem projektu jest promocja przedmiotu eksportu na rykach zagranicznych, w szczególności na pozaunijnych rynkach perspektywicznych. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę gier komputerowych niezbędna jest kampania promocyjna oraz bezpośrednie wyjście do klienta i osobiste zaprezentowanie produktu. Dodatkowo celem projektu jest nawiązanie nowej współpracy z kontrahentami z USA oraz Japonii, poznanie modelu biznesowego dominującego na rynkach perspektywicznych oraz promocja Forever Entertainment S.A na wskazanych rynkach. Przedmiotem promocji jest gra Hollow II i Rise Eterna.

 

Wartość: 486 500,00 PLN

Kwota dofinansowania: 369 740,00 PLN

 

Intensyfikacja działalności eksportowej oraz wzrost konkurencyjności poprzez promocję interaktywnych gier wideo na międzynarodowych targach branżowych.

Celem projektu jest promocja gier Sparkle 4 Tales i Panzer Dargoon: Remake oraz Spółki Forever Entertainment na rynkach zagranicznych, w szczególności we wskazanych rynkach perspektywicznych - USA i Japonii. W ramach realizacji projektu, Wnioskodawca planuje prowadzić działalność promocyjną dotyczącą gier wideo stworzonych przez Spółkę FE. Podczas promocji produktu eksportu dodatkową działalnością będzie nawiązanie nowych kontaktów biznesowych w celu nawiązania nowej współpracy.


Wartość projektu: 377 700.00 zł


Kwota dofinansowania: 283 275.00 zł

 

Kontakt

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

+48 58 728 23 43

fax. +48 58 712 62 59

biuro@forever-entertainment.com

pr@forever-entertainment.com

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS /
Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN / BDO: 000550394

Newsletter

Dołącz do naszej społeczności!

Zapisz się