Zapytania ofertowe

Firma Forever Entertainment informuje o uzyskaniu dofinansowania z Programu POIR: Go To Brand, którego przedmiotem jest uczestnictwo spółki w targach międzynarodowych branży IT/ICT, a głównym jego celem jest promocja gry "Hollow" na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach poza unijnych.

 

Poniżej prezentujemy zapytania ofertowe dotyczące zakupu gadżetów reklamowych w 2017 roku:

Zapytanie Ofertowe 1/07/2017

Zapytanie Ofertowe 2/07/2017

Zapytanie ofertowe 1/10/2017

 

1. W wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego FE-1/07/2017 wygrała firma Agrelo- Tomasz Wilisowski.

2. W wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego FE-2/07/2017 wygrała firma Agencja Reklamowa Arda sp.z.o.o. sp.k.

3. Zamawiający - Forever Entertainment S.A. al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/10/2017 na wykonanie 100 szt. maskotek ze względu na brak złożonych ofert. 

 

Poniżej prezentujemy zapytania ofertowe dotyczące zakupu gadżetów reklamowych w 2018 roku:

Zapytanie ofertowe 1/07/2018

Zapytanie ofertowe 2/07/2018

 

1. W wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego FE-1/07/2018 wygrała firma DOMMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Mnich. 

2. W wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego FE-2/07/2018 wygrała firma PHU Janter z siedzibą w Biskupcu. 

Kontakt

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

+48 58 728 23 43

fax. +48 58 712 62 59

biuro@forever-entertainment.com

pr@forever-entertainment.com

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS /
Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN / BDO: 000550394

Newsletter

Dołącz do naszej społeczności!

Zapisz się